Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa ohjaa johtokunta, jossa on 7 varsinaista ja 2 varajäsentä.

Johtokunnan jäsenet toimivat joko vastuutehtävissä, jonkin harrastepiirin vetäjinä tai osallistuvat muuhun yhdistyksen toimintaan.

Johtokunta 2019 

Puheenjohtaja: Erkki Mäkelä

Varsinaiset jäsenet: Kari Heikniemi, Mikko Riihimaa, Reijo Rikkonen

Varajäsenet: Pirkko-Liisa Kärnä, Anne Visuri,  Paavo Hirvonen,  Marja Santaluoto

Tilintarkastajat: Jouko Minkkinen ja Matti Tontti

Varatilintarkastajat: Hannu Heikniemi

Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet vastuualueineen

Erkki Mäkelä
Puheenjohtaja
Puh. +34 619 105 487 ja +358 400 586 046

Varsinaiset ja varajäsenet:

Mikko Riihimaa
Rahastonhoitaja / sihteeri 
Puh. +34 682 23 06 42

Kari Heikniemi
Varapuheenjohtaja, salivastaava
Puh. +34 693 860 988

Reijo Rikkonen
Kunnossapitovastaava

Puh. +358 40 67 52 725

Marja Santaluoto
Keittiövastaava
Puh.  +358 400 322 088,   +358 41 44 44 208

Anne Visuri
Siivousvastaava
Puh. +358 40 71 57 025

Paavo Hirvonen
Puh. +358 503 388 440

Pirkko Kärnä
Puh. +358 41 5460 134